٧٤٩٩٦٤٨١١٦١

٧٨١٢٦٠٠٤٥٧٢

١٧ سال– کار پیش قدم!

 

شماره تلفن های ما:☆ شهر سن پترزبورگ: ٧٨١٢٦٠٠٤٥٧٢/ شهر مسکو: ٧٤٩٩٦٤٨١١٦١

☆ تحویل محصولات

تحویل رایگان یا  ترجیحی از سفارش در سراسر کشور!

شرکت ما  برای تحویل مخازن و ظروف  به مقصد کامیون های ویژه را دارد.

تمام وسایل نقلیه اسکانیا سری R با یک تریلر کم تخت برای حمل و نقل مخازن و ظروف  ١٢٢ EMZ اختصاص یافته است. مشتری  می تواند  وسایل نقلیه را

 

برای تحویل مخازن و ظروف به مقصد به طور مستقل  انتخاب کند.

با توجه به افزایش  تعرفه حمل و نقل ریلی، مشتریان اغلب ترابری جاده‌ای را انتخاب می کنند.  یکی از مزایای استفاده از وسایل نقلیه تحویل شرکت  ما، در مقایسه با حمل و نقل ریلی، از بین بردن نیاز به تجهیزات اضافی در ایستگاه مقصد می باشد.

راه آهن راه  در محوطه کارخانه ما امکان می دهد  محصولات را از کارگاه به طور مستقیم اسال کنیم!

شرکت ما به سبب دارا بودن وسایل نقلیه  خدمات کیفی تحویل محصولات را  در کوتاه‌ترین مدت به مقصد ارایه می کند.

اگر مخازن، ظروف و سازه های فلزی  بزرگ نباشد ما خودمان آماده سازی تمام مجوزهای لازم  برای حمل  می کنیم.

 

وسایل نقلیه   شرکت ما تحویل محصولات را با موفقیت به فاصله زیادی  اجرا می کند:

به اوختا – ١٨٧٣ کیلومتر/ به پرم – ٢٠٧٠ کیلومتر/ به تواپسه ٢٣٠٠ کیلومتر/ به  نیژنی تاگیل – ٢٣٨٥ کیلومتر

اگر تحویل از طریق جاده غیر ممکن است، ما آماده  می باشیم ارسال محصولات خود را به آدرس  دریافت کننده از طریق راه آهن

انجام دهیم  و مسایلی مربوط به سفارش دادن  ماشین ریلی و تنظیم  ترسیم‌های  فنی برای مستقر و نصب محمولات، پرداخت تعرفه راه آهن، مستقر و نصب بار را هم حل می کنیم.

 

دریک  سال شرکت ما ارسال حداقل ١٥٠ واحد ماشین ریلی را انجام می دهد.

محل مناسب، زیرساخت های تولید قدرتمند کارخانه 122، امکان  می دهد صدور اسناد و تحویل تجهیزات را  در همان آدرس اجرا کنیم و و این کار  به حد اکثر دز وقت  مشتری  صرفه جویی می کند  و باعث همکاری  مناسب با شرکت می شود.

 

اگر همکاری با ما کنید،  لزومی ندارد  به طور مستقل   روش تحویل ظروف شفارش شده  را  جستجو کنید، بنابراین ما به شما صرفه جویی در وقت و پول می کنیم.

 

سرمایه کافی  امکان می دهد عرضه و تحویل محصولات را با شرایط مختلف پرداخت  انجام کنیم :

 

 پرداخت پس از دریافت تجهیزات،

 با پرداخت معوق؛

 پیش پرداخت جزئی و غیره.

:درخواست برای پرداخت کنید

Отправка формы…

На сервере произошла ошибка.

فرم  دریافت شده.

<

<

<

<

!ما به زودی جواب خواهیم داد

!کیفیت – در صورتی است که مشتری باز گردد، نه محصولات

شماره تلفن های ما:☆ شهر سن پترزبورگ: ٧٨١٢٦٠٠٤٥٧٢/ شهر مسکو: ٧٤٩٩٦٤٨١١٦١

©سال١٦ ٠ ٢، ١٢٢شھر سن کارخانھ پترزبورگ، خیابان ماگنیتوگورسکویا، الکترومکانیکی، ٥١،حرق"ژ"(" Ж")