٧٤٩٩٦٤٨١١٦١

٧٨١٢٦٠٠٤٥٧٢

١٧ سال– کار پیش قدم!

 

شماره تلفن های ما:☆ شهر سن پترزبورگ: ٧٨١٢٦٠٠٤٥٧٢/ شهر مسکو: ٧٤٩٩٦٤٨١١٦١

مخازن عمودی

مخازن‌عمودی را از فولاد تولید می کنیم –ظرفیت تا ٥٠٠٠٠ متر مکعب

ما مخازن در احجام

 ١- ٥٠٠٠٠ متر مکعب را تولید می کنیم.

   !ما تولید کننده هستیم

  !فقط محصولات با کیفیت

   !محصولات گواهی شده

    !وسایل نقلیه   خود

   !بخش طراحی خود

  خدمات به صورت " کلید در دست"

★★★★★★

مخازن‌عمودی فولادی ﻤ.ﻋ.ﻓ. برای ذخیره سازی  آب شور  و آب آتش‌نشانی ، فاضلاب روغنی، کودهای شیمیایی مایع و مواد غذایی مایع، زیرزمینی فرآورده های نفتی تیره و روشن  طراحی شده است.

  ٣١٣٨٥ – ٢٠٠٨ دارد GOST ھمھ راه حل ھای فنی مطابقت استانداردھای دولتی

در اختیار ما محوطه تولیدی  به مساحت  بیش از ١١٠٠٠ متر مربع می باشد

ساخت‌های ورقه دیواره، ته  پل موقت نظامی زدن ته مخزن، ته سقف شناور،  سقف عرشه ثابت به  روش نورد سازی  ساخته می شود.

 

ساخت‌های بالا اشاره شده  به صورت پانل های  نورد شده  ساخته می شود که به صورت  نورد های  بزرگ باشد (برای حمل کردن).

 

مخازن دو نوع طبق استانداردھای دولتی GOST ١٥١٥٠ - ٦٩ ساختھ می شود.

 

دو نوع مخازن‌عمودی "عادی" و" شمالی " ساخته  می شود.

مخازن‌ عمودی:

ظرفیت ٣ – ١٠٠ متر مکعب

طبق راه حل طرح نمونھ ٩٠٣-٣-٣ ٠س. ٩ساختھ می شود.

مخازن‌عمودی:

ظرفیت ١٠٠–٥٠٠٠ متر مکعب

به سفارش ساخته  می شود

 

 

یادداشت:

 

ابعاد عمومی مخازن باید شرایط محوطه  ساختمانی (ابعاد پایه، ساختمانهای نزدیک)، شرایط وزن حد اقل و شرایط  الزامات عملیاتی را در نظر گرفت.

نصب و راه اندازی مخازن عمودی

در شرکت ما یک  واحد مونتاژمی باشد و ما آماده ایم کار مربوط به نصب و راه اندازی مخزن فلزی، حفاظت حرارتی مخازن، گرم کردن  کالا ذخیره شده در مخزن را به صورت "کلید در دست" انجام دهیم.

نصب و راه اندازی مخازن عمودی مطابق با ضوابط ساخت و ساز ساختمان ٣١١-٨٩ می باشد.

شرایط زیر اجرا می شود:

 

نصب و راه اندازی مخازن مطابق را با طراحی  کارانجام می کنند، با رعایت ضوابط ساخت و ساز ساختمان  ١٢-٠٣-٢٠٠١" ایمنیت کار در ساخت و ساز"؛

 

انحراف مجاز از اندازه و شکل مخزن نصب شده  به طور حداکثر بیشتراز ارقام اشاره شده در مقررات پ.ب. ٠٣-۶٠۵-٠٣ نمی باشد؛

 

جاهای خارج از اتصالات جوشکاری دیواره ، و هم از  اتصالات لب به لب پایین بیش از ٣ میلی متر بر اساس ٢٠٠ میلی متر نباید باشد؛

 

کنترل کیفیت اتصالات جوش داده شده را به شیوه و اندازه‌ایی انجام می دهند که در پروژه کار تولید متابق با مقررات پ.ب. ٠٣-۶٠۵-٠٣، ضوابط ساخت و ساز ساختمان  ٣.٠٣.٠١-٨٧، استانداردهای دولتی  GOST  ٠۵۵ ٢٣ - ٧٨ اشاره شده است؛

 

هنگام ساختن مخزن از انواع زیرکنترل کیفیت از اتصالات جوش داده شده  استفاده می شود:

بازرسی بصری اتصالات جوش داده شده؛

کنترل اندازه گیری محفظه هرمس اتصالات جوش داده شده؛

روش فیزیکی – برای تشخیص حضور نقص داخلی؛

تست قدرت هیدرولیک؛

 

اتصالات جوش داده شده  قالب دریچه و قسمت‌های لاله به  دیواره و اتصالات جوش داده شده  فلنج مسطح به قالب برای محفظه هرمس توسط روش نفت سفید– گچ طبق استانداردهای دولتی GOST  ٣٢۴٢ - ٧٩  بررسی می کنند ؛

:مشتریان ما کیفیت محصولات را  ارزیابی کرده اند

:تشکر از شرکت های پیشرو

!همه محصولات ما گواهی شده است

!تحویل رایگان یا  ترجیحی از سفارش در سراسر کشور

!داشتن  شعبه طراحی خود

" یک پروژه  به عنوان هدیه"

هنگام  سفارش مخزن‌عمودی

!دامنه خدمات به صورت  "کلید در دست" بدون واسطه

روژه+تولید+تحویل+نصب و راه اندازی+تعمیر و نگهداری

!برای شما همیشه معاملات بزرگ و تخفیف

!به حجم و محصولات استاندارد

!به محصولات ذخیره سازی

  •  
  •  

!برای مشتریان به طور منظم

!شرایط فردی

  •  
  •  

آیا قیمت ارزانتر از قیمت ما پیدا کرده اید؟

!تماس بگیرید، موافقت خواهیم کرد

:درخواست برای پرداخت کنید

Отправка формы…

На сервере произошла ошибка.

فرم  دریافت شده.

<

<

<

<

!ما به زودی جواب خواهیم داد

!کیفیت – در صورتی است که مشتری باز گردد، نه محصولات

شماره تلفن های ما:☆ شهر سن پترزبورگ: ٧٨١٢٦٠٠٤٥٧٢/ شهر مسکو: ٧٤٩٩٦٤٨١١٦١

©سال١٦ ٠ ٢، ١٢٢شھر سن کارخانھ پترزبورگ، خیابان ماگنیتوگورسکویا، الکترومکانیکی، ٥١،حرق"ژ"(" Ж")